Plánovanie obchodu

Uvažujete o registrácii ochrannej známky pre tovar alebo služby, ktoré vyrábate? Na dnešnom presýtenom trhu je to viac než vhodné. Neriskujte, že niekto iný skopíruje váš nápad, a vy budete musieť túto „krádež“ riešiť právnou cestou. Koniec koncov, je to vaše know-how, ktoré ste si vybudovali tvrdou prácou. Ukážeme vám, ako funguje registrácia ochrannej známky, a poradíme vám, aké kroky musíte podniknúť, aby ste postupovali správne.

Grafické znázornenie je dôležité

V prvom rade musíte určiť, aké grafické znázornenie bude reprezentovať vašu spoločnosť a jej produkty alebo služby. Môžu to byť písmená, slová, názvy, tiež určité farby alebo ich originálne kombinácie, dokonca to môže byť aj tvar obalu, ktorý produkt odlíši od konkurencie. Možností je veľa a určite sa oplatí osloviť grafické štúdio, aby ste prediskutovali možné varianty a investovali do kvalitného grafického zobrazenia.

Ako prebieha proces registrácie?

Za ochranné známky a ich registráciu zodpovedá Úrad priemyselného vlastníctva. Po vyplnení a podaní žiadosti o zápis ochrannej známky úrad v rámci tzv. vecného prieskumu skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti a či už nebola zaregistrovaná rovnaká alebo podobná ochranná známka. Navrhovaná registrácia sa potom zverejní. Počas tejto lehoty môžu záujemcovia predkladať pripomienky. Ak nie sú žiadne alebo ak ich úrad zamietne, do registra sa zapíše samotná ochranná známka. Platí desať rokov. Preto je dôležité na to pamätať a požiadať o predĺženie registrácie pred uplynutím tejto lehoty.

Čo robiť, ak vaše podnikanie presahuje hranice Slovenskej republiky?

Ak vyvážate tovar mimo územia Českej republiky, môžete si registrovať ochranné známky aj v iných krajinách. Pravidlá nie sú vo všetkých krajinách jednotné, preto si musíte najprv zistiť, čo jednotlivé krajiny vyžadujú, a potom sa obrátiť na konkrétny úrad.

Bez ohľadu na to, či sa registrujete na našom území alebo v iných krajinách, ide o zložitý proces, a preto sú na trhu spoločnosti, ktoré poskytujú poradenstvo v tejto oblasti. Môžete ich kedykoľvek kontaktovať. Či už sa rozhodnete zaregistrovať sami, alebo oslovíte odborníkov, neváhajte – dobre chránený produkt prinesie vašej firme prestíž a s ňou aj financie.

Od admin