Priemyselná hala

Značenie podláh by manažéri v priemyselných halách a skladoch nemali zanedbávať, dokonca ani v prípadoch, keď nie je povinné. Ide predsa len o bezpečnosť zamestnancov.

Zamestnanci sa nemusia ľahko orientovať v priestore (obzvlášť čerstvo prijatí alebo návštevy) a ľahko zakopnú o prekážky, ako sú káble, hadice, nerovnosti v podlahe, alebo iné predmety. Ako vieme, v priemysle má každá vec svoje miesto. Pád vedú k nepríjemným zraneniam, od relatívne neškodných modrín, až napríklad k zlomeninám alebo poraneniam na hlave. A tomu sa chce každý šéf vyhnúť.

Značenie podláh pre chodcov, samozrejme, nie je jediný typ podlahového značenia. Označujeme aj únikové východy, hasiace prístroje, špeciálne zariadenia a skladovacie priestory, ale najmä – dopravné značenie. V priemyselných halách sa používajú rôzne typy vozíkov a strojov. Bez jasného značenia chodcov a dopravných zón hrozí zrážka medzi chodcami a strojmi. Tak ako premávka na ulici, aj premávka medzi skladovými regálmi musí byť plynulá. Manipulácia s materiálom správna, práca bez rizika požiaru alebo kontaktu s chemikáliou.

Chýbajúce značenie únikových východov môže sťažiť evakuáciu v prípade požiaru. Na toto pozor. Je to dôležité dokonca aj keď u vás nikdy nehorelo – požiarne predpisy sú totiž tie najprísnejšie a sú dosť podrobne kontrolované. Povinne musia byť označené miesta, kde hrozí pád z výšky, alebo pád predmetov na vás.

Chýbajúce podlahové značenie viesť k zníženiu produktivity a efektivity práce. Pritom jeho zabezpečenie je relatívne nenákladné a prevádzkové náklady už vôbec neexistujú. Jedine, že potrebujete čistiť podlahy, ale to sa robí aj kvôli iným dôvodom. Inak je vhodné pravidelne kontrolovať stav značenia a v prípade potreby ho obnovovať. Zamestnanci by mali byť oboznámení s významom podlahového značenia a jeho dodržiavaním.

Od admin