Aqua Therm 2015

Aquatherm Nitra 2015 je už sedemnásty ročník Medzinárodného odborného veľtrhu venovaného vykurovaniu, vetraniu, chladeniu, klimatizačnej, meračnej, sanitárnej, regulačnej a ekologickej techniky. Veľtrhu sa zúčasňujú pravidelne poprední domáci výrobcovia alebo dodávatelia uvedených prístrojov. Počet vystavovateľov pozvoľna medziročne stúpa. Asi desatina z vystavovateľov sú nové firmy, najmä pre zahraničné spoločnosti predstavuje veľtrh výbornú šancu na svoju prezentáciu. Veľmi stabilnú účasť majú najmä firmy z Českej republiky, ale aj iných krajín (160 vystavovateľov z 11 štátov, slovenké firmy cca 70%, české firmy 25%)

Samozrejme, za relatívne nízke vstupné bola výstava prístupná aj širokej verejnosti. Návštevníci mali možnosť na vlastné oči sa presvedčiť ako za ten rok opäť o niečo pokročili technológie a novinky v tomto segmente trhu. Najlepšie je presvedčiť sa na vlastné oči a porovnať s konkurenciou – preto veľa návštevníkov sa môže rozhodnúť o nákupe priamo na základe informácií z veľtrhu. Návštevníci mali možnosť vidieť širokú paletu rôznych kotlov, mobilné klimatizácie, plynové ohrievače, priemyselné ventilátory, termokamery, odvlhčovače, solárne panely, paletu rôznych inštalatérskych nástrojov, grily, kotle v retro dizajne, ale moderným spaľovaním a mnoho ďaľšej techniky.

Súčasťou veľtrhu sú aj odborné semináre, konferencie a prednášky. Ich témy sa často zameriavajú na energetickú účinnosť, efektívnosť a obnoviteľné zdroje energií. A to už aj z pohľadu domácností, nielen z pohľadu firiem ako kedysi. Samozrejme, veľa odborníkov zaujíma aj legislatíva a systém dotácií.

Od admin