Odznak

Propagácia komunity znie ako tvrdý oriešok, no nemusí sa významne líšiť od propagácie bežných produktov. Cieľ je predsa rovnaký – zvýšiť povedomie, prilákať nových členov, osloviť sponzorov či zlepšiť svoju reputáciu. Spôsobov je veľa, no len niektoré prinesú ozaj očakávané výsledky.

Propagačný materiál

U propagačného materiálu je vhodné držať sa známych slov “všetko s mierou”. Investovať by ste mali hlavne do univerzálnych predmetov, pre ktoré nájde využitie čo najviac ľudí. Príkladom môžu byť odznaky. Ak zvolíte správny motív a správne heslo, môžu sa z nich stať obľúbené doplnky outfitov vašich fanúšikov a členov.

Odznaky sú ideálne pre akúkoľvek komunitu. Podobnú univerzálnosť ponúkajú aj doplnky pre každý deň. Máme na mysli termosky, šálky a ďalšie. Nechajte si vyrobiť menej kusov z viacerých rôznych predmetov a sledujte, ktoré budú mať najväčší úspech.

Ozvite sa a buďte na dosah

V dnešnej dobe je základom propagácie internet. Preto je vhodné investovať aj do propagácie na sociálnych sieťach. Výhodné je aj pravidelné zverejňovanie blogov, vďaka ktorým môžete podrobne informovať o dianí v komunite. Mnoho spoločností kombinuje tieto dva nástroje. Sociálna sieť slúži ako stručný spravodaj a odkazuje na celé články uverejnené na blogu.

Prostredníctvom týchto nástrojov môžete ľudí oboznamovať o akciách, novinkách alebo zaujímavostiach. Nech už zvolíte akúkoľvek stratégiu, byť s ľuďmi v kontakte aj na diaľku je vždy výhodné. Tak ako odznaky, aj internet má veľmi široký dosah a univerzálne využitie.

Ak chcete v dnešnej dobe propagovať svoju komunitu, dávno nie ste odkázaní na rozdávanie letákov či vešanie oznamov. Propagačné materiály, ako napríklad odznaky, je dnes možné vyrobiť na objednávku a ich motív či veľkosť závisia len na vás. To isté platí aj o propagácii na sociálnych sieťach.

Od admin